Τεχνική υποστήριξη υπολογιστών

Εγκατάσταση υπολογιστή
Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και προγραμμάτων
Εγκατάσταση οδηγών συσκευών (drivers)
Εγκατάσταση εξαρτήματος
Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
Εγκατάσταση σύνδεσης internet και ρυθμίσεις e-mail
Αναβάθμιση προγραμμάτων
Αναβάθμιση υπολογιστή
Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας
Μεταφορά δεδομένων
Εγκατάσταση ενσύρματου και ασύρματου δικτύου

Κατασκευή ιστοσελίδων

Καταχώρηση domain name
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Κατασκευή ιστοσελίδων

Επεξεργασία φωτογραφίας, βίντεο και ήχου

Επεξεργασία φωτογραφίας
Επεξεργασία και μοντάζ βίντεο
Μεταφορά μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών μέσων: βιντεοκασέτα, βιντεοκάμερα, DVD, φωτογραφική μηχανή, φωτογραφία, κινητό τηλέφωνο, κάρτα μνήμης, σκληρός δίσκος, media player, κασέτα ήχου, CD, συμπιεσμένο βίντεο, συμπιεσμένος ήχος, internet
Συμπιέσεις βίντεο σε όλους τους τύπους αρχείων
Αντιγραφή CD και DVD